Elewacje wentylowane

Nowoczesne fasady wentylowane stanowią rozwiązania, które są coraz chętniej wybierane zarówno przez projektantów, jak i inwestorów. Tego typu systemy elewacyjne znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich rodzajach nowych oraz rekonstruowanych budynków, między innymi w obiektach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, a także w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury komunikacyjnej (dworce, porty lotnicze i morskie, stacje benzynowe, itp.).

Elewacje wentylowane są tworzone przy użyciu warstwy izolacyjnej, która szczelnie przylega do ściany oraz okładziny zewnętrznej (płyty elewacyjnej), stanowiąc ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Między warstwą izolacji a płytami znajduje się tzw. szczelina wentylacyjna, która umożliwia swobodny przepływ powietrza. Z tego względu nowoczesna fasada wentylowana stanowi doskonały sposób nie tylko na ocieplenie budynku, ale także na poprawę jego wyglądu.

Fasada wentylowana – najważniejsze zalety

Główną zaletą fasad wentylowanych jest umożliwienie oddychania całej ścianie, przez co obniża się ryzyko kondensacji pary wodnej. Elewacja wentylowana zapewnia również stałą temperaturę i ciśnienie pary, a to z kolei pozwala na osiągnięcie wymaganych przepisami budowlanymi korzystnych parametrów ciepła.

Pozostałe zalety fasad wentylowanych to:

  • brak mostków termicznych,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • nieduże odchylenia wilgotności i temperatury w konstrukcji nośnej,
  • stałe wymiary materiału okładzinowego,
  • szeroki wybór konstrukcji nośnych.

Prawidłowo wykonane elewacje wentylowane, posiadające krajową lub europejską ocenę techniczną, gwarantują zapewnienie trwałej oraz bezpiecznej eksploatacji. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo duży wpływ na wytrzymałość, bezpieczeństwo oraz parametry eksploatacyjne tego typu systemów ma również jakość dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwracać na jakość ścian, do których będzie mocowana fasada wentylowana. Powinny one spełniać wymagania projektu oraz dokumentacji aprobującej.

Elewacje i fasadyFasada wentylowanaElewacja wentylowanaElewacjaElewacje wentylowaneFasada